Krásná rehabilitace

Markéta Hurníková

« Zpět

Honza Biksadský (17 let)

Honzík je náš chlapeček s kombinovaným postižením včetně autismu, se stavy hyperaktivních delírií. Jako by nestačilo spoustu problémů vyplývajících z postižení, před pár lety (díky rychlému a nevyrovnanému tělesnému růstu) se mu začala stáčet noha.

České ortézy dost rychle postupujícímu zborcení nohy vůbec nepomohly, operace při jeho postižení by byla kontraproduktivní, a rehabilitace (byť kvalitní a častá) by jen sama o sobě nestačila.

Jako jedinou možnost záchrany nohy jsme Honzíčkovi pořídili rakouské aktivní ortézy firmy Pohlig v ceně cca sto třicet tisíc korun (nyní je ve výrobě třetí etapa ortézy, za cca tisíc euro).

Na rakouskou ortézu nám pojišťovna neposkytla příspěvek, ale částečně nám finančně hodně pomohli kamarádi, neznámí lidé a nadace. Nyní Honzík nosí ortézu už přes rok a navštěvuje pravidelně rehabilitace, bez kterých se nemůže obejít.

Co máme, to sypeme do našeho dráčka - ať už jsou to pravidelné „výlety“ za vídeňskými protetiky, návazné rehabilitace, také logopedie, canisterapie, hippoterapie, cenově náročný „botový park“ (díky velkému „kopýtku“ a pojišťovně pokrývající prakticky jeden pár obuvi za rok), apod. … A že je to drahé hobby, …. ale vše s láskou … :-)

Účel použití peněz:

Případné příspěvky bychom Honzíkovi směřovali na pokrytí nyní nově vyráběné ortézy a následně potom už na nezbytné rehabilitace.

Děkujeme.

Jitka a Jiří Biksadští

Transparentní účet: 115-8378220247/0100
E-mail: bksdsk@centrum.cz
Telefonní číslo: 606 708 667

Profilová fotografie - Honza Biksadský (17 let)