Krásná rehabilitace

Markéta Hurníková

Kurz skoliózy

Stabilizace páteře spirálními stabilizačními svalovými řetězci.

Vytvoření svalového stabilizačního korzetu.

Aktivní léčba skoliózy.

Cíl kurzu je informovat rodiče a fyzioterapeuty o efektivní konzervativní léčbě skoliózy procvičováním svalových řetězců a jejích komplikacích a naučit je prakticky základní léčebný cvičební program (léčebná tělesná výchova), cvičení na neurofyziologickém podkladě a manuální techniky. Léčba výhřezu meziobratlového disku a komplikací po operacích páteře je obecně platná i pro pacienty se skoliózou.

Cesta: pomocí cviků, které stabilizují oblast hrudníku, abdominální krajinu a pánev svalovými řetězci vytváříme svalový korzet, který má na páteř tři důležité vlivy:

 • protahuje ji směrem vzhůru - trakce
 • vyrovnává ji do centrální linie – centrace
 • dává jí pohyblivost – mobilizace

Metoda dále využívá manuálních technik, které cvičení umožní nebo usnadní.

Trvání 2 dny

Cíl kurzu:

Dosáhnout svalovou balanci a správnou koordinaci a stabilizaci pohybu.

Vytvořit spirálně stabilizovaný svalový korzet.

Opakováním optimálně stabilizovaného pohybu kompenzovat skoliotickou křivku.

Terapii provádíme ve všech úrovních těla:

 • šíje a hlava - korekce postavení hlavy dosažení osového postavení, relaxace svalů šíje
 • pletenec ramenní - protažení přední a horní svalové skupiny pletence
  • optimální pohyblivost lopatek
  • posílení dolních fixátorů lopatek
 • trup – aktivace šikmých svalů břišních a svalu příčného, relaxace paravertebrálních svalů
 • pletenec pánevní – vyrovnání pánve, rotace pánve, pohyblivost v SI kloubech
 • koordinace a stabilizace chůze:
  • protirotace hrudníku a pánve, vytvoření S křivek páteře
  • dosažení souhry pohybu v ramenním a thoracoscapulárním kloubu a souhybu krční a hrudní páteře
  • dosažení souhry pohybu v kyčelním a sacroiliakálním kloubu a souhybu bederní páteře
  • stabilizace řetězci LD, TR, SA, PM

 

Kurz skolióza (8 vyučovacích hod.)

1, 2/ 9,00 - 11,00 hod – přednáška

Celkový charakter poruchy u skoliózy

 • porucha vnímání těla a sebekontroly
 • porucha informace CNS o poloze těla
 • porucha řízení pohybu – porucha CNS porucha řízení pohybu, porucha v koordinaci pohybu a svalové stabilizaci
 • asymetrická svalová dysbalance
 • skoliotická křivka – reakce na patologickou situaci ve svalovém aparátu - svalové napětí a svalové oslabení
 • zhoršování skoliózy chybně koordinovaným a chybně stabilizovaným pohybem
 • pseudoparézy – vyřazení svalů z funkce pozicí, která znemožňuje svalové zapojení
 • porucha aktivace svalových řetězců
 • hlavní těžiště poruchy vidíme v poruše funkce dynamických svalových řetězců LD - latissimus dorsi A, B, C, TR trapezius C a SA - serratus anterior B, C, aktivací těchto řetězců vytváříme dynamický stabilizační svalový korzet
 • příklad - kompenzace počínající křivky u dvanáctileté dívky

Rozvoj skoliózy v průběhu života

 • vrozená skolióza
 • vznik skoliotické křivky v předškolním věku a ve školním věku
 • situace po uzavření růstu a odložení korzetu
 • charakteristická degenerace ve středním věku
 • dekompenzace ve stáří - spinální stenóza, cor kyphoscolioticum
 • možnosti léčby v jednotlivých obdobích, prevence vzniku
 • důraz na včasný záchyt lehké křivky při kontrolách pediatry a odeslání na rehabilitaci k aktivní léčbě
 • možnosti, výhody a problémy ortopedické stabilizace

Anatomie a funkce řetězce LD – latissimus dorsi A, B, C

 • LD-A stabilizace pánve a trupu
 • LD-B trakční síla v bederní krajině
 • LD-C protirotace trupu proti pánvi při chůzi

Porucha aktivace řetězců LD - A, B, C u skoliózy

 

3/ 11,00 - 12,00 hod - praxe

Cvičení vsedě – cíl je odstranit:

 • svalové dysbalance v pletenci ramenním u skoliotiků,
 • dysbalance v abdominální a bederní krajině
 • korigovat pozici hlavy
 • odstranit patologickou rotaci páteře (derotace)

Cviky vsedě aktivující řetězec LD - A, B

 • nácvik koordinace
 • korekce s důrazem na optimální pohyb lopatky – edukace rodičů nebo partnera
 • dosažení svalové harmonie v pletenci ramenním, v trupu a částečně v pletenci pánevním

Praktické cvičení ve dvojicích uvolňující zvýšené svalové napětí ve svalech na přední a horní straně v pletenci ramenním.

 • aktivní relaxace svalů šíje a pletence ramenního pomocí reciproční inhibice, důraz je na korekci cviků a dopomoc při léčebném cvičení, provádí terapeut a zacvičí rodiče (edukace rodičů)
 • cvičí terapeutická dvojice pacient a rodič - fyzioterapeut pomůže sestavit plán cvičení na doma

12,00 - 12,15 hod - přestávka

 

4/ 12,15 - 13,00 hod – praxe

Cviky vestoje aktivující řetězec LD - A, B

 • nácvik koordinace cviků
 • korekce s důrazem na optimální pohyb lopatky
 • dosažení svalové harmonie v pletenci ramenním, pánevním a v trupu
 • korekce pozice hlavy

13,00 - 14,00 hod - oběd

 

5/ 14,00 - 15, 00 hod – praxe

Manuální příprava na rotační cviky vsedě

 • relaxační masáž napjatých paravertebrálních svalů – MT vleže
 • mobilizace páteře a hrudníku do trakce a rotace vleže a vsedě v průběhu cviků
 • protažení a aktivace autochtonních svalů (mm. rotatores, semispinales, multifidi)

 

6, 7/ 15,00 - 16, 00 hod – praxe

Mobilizační cviky pro páteř vestoje, které procvičují autochtonní svaly, nácvik, korekce

 • stabilizace LD - A, B předchází mobilizaci řetězcem LD - C
 • zapojení řetězce LD - C při rotaci
 • protirotace hrudníku proti pánvi při cvičení dolních končetin
 • odstraňování poruchy aktivace řetězce  LD - C u skoliózy
 • odstraňování poruchy zapojení autochtonních svalů
 • procvičování segmentově rozloženého pohybu
 • mobilizace hrudníku

16, 00 - 16,15 hod – přestávka

 

8/ 16,15  - 17, 00 hod - praxe

Hodina cvičení velké skupiny – rehabilitační sport, prevence

 • stabilizace LD, TR, SA, PM
 • koordinace a stabilizace chůze
 • automatizace cviků
 • motivace

--------------------------------------------------

Kurz skolióza (8 vyučovacích hod.)

1/ 9,00 - 10,00 hod – praxe

Korekce cviků pro dolní končetiny ve dvojicích

Hodina cvičení velké skupiny – rehabilitační sport, prevence

 • stabilizace LD, TR, SA, PM
 • koordinace a stabilizace chůze
 • automatizace cviků
 • motivace

10,00 - 10,15 hod - přestávka

 

2, 3/ 10,15 - 12,00 hod – přednáška s praktickou ukázkou

Příčiny vzniku skoliózy:

 • vývojové anomálie obratlů a končetin
 • traumatické příčiny (zlomeniny končetin, klíční kosti), pády a kotouly
 • jednostranné sporty bez kompenzačního programu (tenis, golf, hokej, plavání, judo)
 • operace páteře, břišní stěny, vytvoření nestejné délky dolních končetin při TEP kyčelních kloubů
 • nošení Pavlíkových třmenů, široké balení u mělkých jamek kyčelních kloubů
 • poruchy CNS – vznik motorické dysfunce s poruchou koordinace chůze – idiopatická skolióza
 • skolióza u onemocnění nervového systému – neuropatické skoliózy
 • skolióza u onemocnění svalového systému – myopatie
 • skolióza u onemocnění pojivového systému
 • skolióza u onemocnění kostí (osteoporóza, ossifikacio imperfekta)

 

Čas kdy vzniká skolióza:

 • před porodem, chyba založená v chybném vývoji plodu
 • během porodu, ischemie mozku u protahovaného porodu
 • po porodu
 • v době růstu
 • po uzavření růstu

Idiopatická skolióza – nejčastější forma

 • rozvoj skoliotické křivky v předškolním věku na podkladu lehké mozkové dysfunkce a svalové dysbalance.
 • nárůst incidence skoliózy
 • DMO (centrální porucha koordinace pohybu) – rizikový faktor vzniku skoliózy, prevence a včasná léčba, rizikové faktory u matky, nárust incidence DMO, příčiny, nutnost dispensarizace
 • zprvu převaha svalového oslabení, nutnost postupného přiměřeného posilování
 • postupně narůstá svalové napětí, nutno přidat svalovou relaxaci a protahování
 • ukázka plné kompenzace křivky v předškolním věku - cvičením za pomocí rodičů
 • rizika zhoršení křivky především po celou dobu růstu
 • principy posturální reakce, senzomotorická stimulace – praktické využití v léčbě
 • vznik klenby nožní spirální stabilizací

 

4/ 12, 00 - 13, 00 hod – praxe

Cvičení na jedné noze, cvičení s přenesením váhy na stojnou nohu, cvičení s překrokem,

komplexní aktivace řetězců LD, TR, SA, PM, zvýšení aktivace břišních svalů

 • senzomotorické, spirálně stabilizované cvičení
 • aktivní klenba nožní
 • strečink svalů souvisejících s chodidlem
 • mobilizace chodidla

13,00 - 14,00 hod – oběd

 

5, 6, 7/ 14,00 - 16, 00 hod – praxe

Manuální techniky vleže a vsedě pro bederní oblast, relaxace a protažení svalů:

 • m. iliocostalis
 • m. longissimus thoracis
 • m. quadratus lumborum
 • m. multifidus
 • manuální trakce páteře
 • mobilizace bederní páteře a SI kloubů

16, 00 - 16,15 hod – přestávka

 

8/ 16,15  - 17, 00 hod - praxe

Praktické cvičení malé terapeutické skupiny s důrazem na relaxaci a protažení paravertebrálních svalů a mobilizaci hrudníku

Upozornění!

Veškeré termíny naleznete v našem kalendáři.