Krásná rehabilitace

Markéta Hurníková

Kurzy

Kurz A+B

Jedná se o dvou denní kurz, nejčastěji víkend 16 hodin výuky. Tento kurz je určen pro fyzioterapeuty i laiky, náplni je teoretický základ k této metodě, dobře se naučit cvičit 12 základních cviků, umět se opravit a opravit ty druhé. Je to velmi praktický kurz, hodně se cvičí. Součásti prezentace jsou ukázky různých diagnóz a cvičení s využitím různých pomůcek tak, aby cvičení SPS bylo i zábavné.

Podrobnější informace viz. osnovy kurzu.

Kurz C+D

Jedná se o dvoudenní kurz, nejčastěji víkend 16 hodin výuky. Tento kurz je určen pro fyzioterapeuty,popř. maséry, kteří mají již základní kurz A+B. Jedná se o prohloubení teoretické části, svalové řetězení a hlavni náplni je naučit se manuální techniky (MT) pro krční páteř (Cp) a bederní páteř (Lp). V tomto kurzu pracujeme ve dvojicích, jedná se o cvičení s dopomocí, opravování chyb při cvičení,….

Podrobnější informace viz. osonovy kurzu.

Kurz Skoliózy

Jedná se o dvoudenní kurz, nejčastěji víkend 16 hodin výuky. Tento kurz je určen buď pro fyzioterapeuty, nebo pořádám kurz, který je přímo pro dvojice rodič a dítě, nebo partneři. Náplni tohoto kurzu je podrobné seznámení se se Skoliózou, jaké jsou nástrahy a komplikace této diagnózy,  jak efektivně lze cvičit, aby se křivka zlepšila. Součásti kurzu jsou jednoduché masáže a MT, které se učí rodič, tak aby mohli pravidelně a efektivně pracovat doma. Kurz je velmi praktický, během dvou dnů se hodně cvičí, cviky se opravuji a hlavně se dělají MT pro efektní protažení páteře do trakce.

Podrobnější informace viz. osnovy kurzu.

Kurz Sport

Jedná se o dvou denní kurz, nejčastěji víkend 16 hodin výuky. Tento kurz je opět nadstavbový, je určen pro ty, kteří již absolvovali základní kurz A+B. Jedná se o prohloubení teoretických znalostí se zaměřením hlavně na sport. Náplni je chápat SPS metodu jako efektivní protažení ve smyslu reciproční inhibice, nejlepší kompenzace každého sportu a tudíž by toto cvičení mělo být součásti každého tréninku. Kurz je velmi praktický, cvičení je hlavně zaměřeno na zlepšení kondice, je fyzický náročnější, součásti je strečink a velká pestrost cviků.

Podrobnější informace viz. osnovy kurzu.

Termíny kurzů 

  2022 druhé pololetí

Skoliózy  pro rodiče a děti + pacienty

(cena 1400 Kč den - termíny )

17.9.   8.10.  12.11.   10.12.

                   

Hlaste se na email Krásné rehabilitace

 

 

Kurz skoliózy

Kurz skoliózy

Více informací »
Kurz sport

Kurz sport

Více informací »