Krásná rehabilitace

Markéta Hurníková

Kurzy SPS

Rehabilitační metoda SM systém - funkční Stabilizace a Mobilizace páteře

Osnova - Kurz 1A - úvod do cvičení SMS

trvání 8 vyučovacích hodin

SMS je metoda, která integruje: posilování, protahování a nácvik koordinace pohybu. Rozvíjí cit pro rovnováhu a vyrovnané držení těla, rozvíjí schopnosti řídit volný pohyb a fixuje optimální pohybové vzorce. Metoda exaktně anatomicky definuje svalová zřetězení, se kterými pracuje. Dává přesně definovanou koordinační souhru, za které se zákonitě opakuje pozitivní vliv na páteř - centrace (vyrovnání do střední osy) - trakce (protažení směrem vzhůru). Léčebná metoda SMS je klinicky používaná 25 let.

V posledních 15 ti letech jsme touto metodou léčili 4000 pacientů. Metoda SMS přináší možnost rychleji a efektivněji léčit onemocnění páteře. U řady chronických poruch páteře, které nebyly předchozí terapií ovlivněny dává možnost efektivní léčby. SMS je zároveň účinná prevence degenerace páteře v denním životě i sportu.

 

1. hod. - Úvodní přednáška 45 minut - úvod do metodiky SMS

 • Pohyb, koordinace pohybu (řízení), svalový aparát, vliv na páteř a klouby
 • Stabilizace pohybu svalovými řetězci
 • Hlavní svalové řetězce a jejich základní účinky na páteř
 • Cíl cvičení je dosáhnout optimálně koordinované a stabilizované chůze, běhu, a práce

2. hod. - Výuka základní koordinace pohybu - cviky A (20), D (24)

 • Vymezení pojmů - segmentově rozložený pohyb
  • Pohyb v přechodových zónách
  • Anatomická osa těla, pohybové osy těla - přední a zadní

3. hod. - Cviky pro dosažení svalové rovnováhy a vyrovnaného držení těla - A(20), B(21), C(22), D(24), E(71), F(78), G(73)

 • Posílení svalů oslabených
 • Protažení svalů zkrácených
 • Optimální držení těla v klidu a při pohybu
 • Cviky mobilizační
  • Zapojení krátkých autochtonních svalů
  • Spirálně stabilizovaná mobilizace - cviky H(1), I(2), J(3), K(4)
  • Vysvětlení nevhodnosti mobilizace bez současné stabilizace pohybu

4. hod. - Cviky pro rozvoj rovnováhy, nácvik optimální stabilizace stojné nohy při chůzi

 • Cviky H+, I+, J+, K+
 • Nácvik optimálně provedené extenze v kyčli s protipohybem paží - cesta k optimálně koordinované a stabilizované chůzi - cvik L (10)
 • Pomocné cviky protahovací, koordinační.

5. hod. - Přednáška - hlavní principy cvičení SMS

 • Princip - centrace, trakce
 • Princip - reciproční inhibice, napínací reflex

6. hod. - Stabilizace klidu a pohybu

 • Optimální klidová stabilizace - pasivní stabilizace - účast vertikálních svalových řetězců
 • Optimální pohybová (dynamická stabilizace) - účast spirálních svalových řetězců
 • Základní typy svalových řetězců
 • Korekce jednotlivých cviků ve dvojicích
 • Kontrolní body pro palpaci svalové aktivity a relaxace
 • Kontrolní body pro palpaci odpovědi na páteři
 • Pohybový vzorec páteře při extenzi paže (vsedě, ve stoji na dvou dolních končetinách, ve stoji na jedné DK, při současné extenzi protilehlé DK)

7. hod. - Základní příčiny bolesti páteře v bederní krajině

 • Léčebný postup u akutního lumbaga, chronických bolestí v bederní krajině, léčba akutního výhřezu ploténky
 • Modifikace cviků pro aktuální stav pacienta v různých fázích onemocnění páteře a plotének

8. hod. - Princip - Posturální reakce

 • Zdůraznění úlohy břišních svalů stabilizovat pohyb
 • Vliv cvičení na klenbu nožní
 • Korekce cviků ve stoji na jedné noze
 • Zopakování všech 12ti základních cviků

Podrobná dokumentace metody a jednotlivých cviků je obsahem Knihy „ Cvičení pro regeneraci páteře“ ISBN 80-239-4688-9. Videa nejdůležitějších cviků jsou na CD nebo DVD. Kurz je doložen foto a videodokumentací promítanou na dataprojektoru.

Osnova - Kurz 1B - cvičení SMS pro pokročilé

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků

 • Cviky pro dolní končetiny - cesta k léčbě poruch kyčelního a kolenního kloubu

2. hod. Cviky pro krční páteř a pro oblast záhlaví

 • Cesta k léčbě cervikobrachiálního syndromu, bolestí hlavy a vertebrogenních závratí

3. hod. Představení rozšířeného programu cviků pro pokročilé

 • Cesta ke zdravému sportu:
  • Cviky pro horní končetiny
  • Cviky pro dolní končetiny
  • Cviky protahovací

4. hod. Přednáška - úvod do anatomie svalových zřetězení

 • Cesta k aktivaci utlumených svalů, zařazení utlumených svalů do řízení pohybu
 • Problematika léčby skolióz

5. a 6. hod. Vzájemná korekce cviků

 • Aspekce a palpace svalové aktivity svalových řetězců

7. hod. Přednáška - vertebroviscerální a viscerovertebrální vztahy

 • Uplatnění cvičení SMS pro
  • Plicní choroby, kardiovaskulární choroby
  • Gynekologické a urologické choroby, sexuologické poruchy
  • Onemocnění GIT
  • Principy řízení pohybu - uplatnění v metodice SMS

8. hod. Choreografie 45 minut zdravé cvičení pro fitness

Osnova - Kurz 1C

Cíl kurzu je:

 • Opakovat a prohloubit zásady spirální stabilizace – aktivace spirálních svalových řetězců v pohybu
 • Ukázat základy reciproční inhibice vertikálních řetězců aktivitou spirál
 • Upřesnit, které svaly svým napětím brání vzniku spirální stabilizace
 • Upřesnit, v kterých pozicích hlavy, lopatky, trupu, pánve, dolních končetin vzniká a nevzniká spirální stabilizace
 • Upřesnit, v kterých koordinačních vzorech vzniká a nevzniká spirální stabilizace
 • Analyzovat svalový aparát v klidu, záznam do dokumentace
 • Analyzovat svalový aparát v pohybu, záznam do dokumentace
 • Analyzovat rozsah pohybu, záznam do dokumentace
 • Naučit se pracovat na pohybovém aparátu dle klidové a pohybové analýzy – relaxace svalů v napětí, posílení svalů v oslabení, obnovení ztracené kloubní pohyblivosti, stabilizace hypermobilních oblastí
 • Uvolnit relaxačními technikami ty svaly, které brání vzniku spirální stabilizace
 • Prostředky k relaxaci patologického svalového napětí:
  • Cílená anatomická relaxační masáž s protažením svalů
  • Fenomén uvolnění (release)
  • Masáž svalu relaxovaného v reciproční inhibici
  • PIR (postizometrická relaxace)
 • Obnovit pohybovým programem spirální stabilizaci páteře, která byla porušena
 • Aktivace a posilování svalů oslabených, aktivace agonistů
 • Manuální trakce páteře
 • Mobilizace páteře, žeber a pánve
 • Mobilizace kloubů
 • Výuka popisné a funkční anatomie základních svalů (30 svalů)
 • Zařazení těchto svalů do stabilizačních řetězců

Praxe:

 • Palpace svalů a vyhodnocení jejich klidového tonu a zapojení při pohybu
 • Posílení svalů v oslabení
 • Protažení svalů v napětí pasivní technikou a aktivní technikou
 • Obnovení porušené funkce svalových řetězců

Náplň kurzu 1C

1/ 9,00-10,30 praxe – cvičení (2 vh)

Cvičení na hudbu ve skupině opakování:

 • 11 základních cviků
 • 11 cviků se zdůrazněním protažení m. erector spinae - přední noha je na stepu
 • Cviky pro dolní končetiny
 • Cviky pomocné:
  • Protažení svalů dolní končetiny a chodidla
  • Protažení svalů horní končetiny a ruky
  • Koordinace chůze

10,30 -11 přestávka

2/ 11,00-12,30 praxe (2 vh)

Anatomie, palpace, relaxace, protažení, posílení, zřetězení

 • m. erector spinae
 • Anatomie, funkce, zapojení do svalových řetězců, ukázka cviků, které sval protahují, relaxují, posilují, palpace, záznam do dokumentace
 • m. iliocostalis lumborum, anatomie, funkce, palpace, záznam do dokumentace

Praxe – manuální techniky vleže na boku, MT na závěsu

 • m. iliocostalis lumborum
 • Cílená anatomická relaxační masáž s protažením svalu, nejčastější umístění TP, relaxace TP, manuální trakce páteře, PIR

Anatomie, palpace, relaxace, protažení, posílení, zřetězení

 • m. longissimus thoracis
 • Anatomie, funkce, zapojení do svalových řetězců, ukázka cviků, které sval protahují, relaxují, posilují, palpace, záznam do dokumentace

Praxe – manuální techniky vleže na boku, MT na závěsu

 • m. longissimus thoracis
 • Cílená anatomická relaxační masáž s protažením svalu, nejčastější umístění TP, relaxace TP, manuální trakce páteře, PIR

Anatomie, palpace, relaxace, protažení, posílení, zřetězení

 • m. quadratus lumborum
 • Anatomie, funkce, zapojení do svalových řetězců, ukázka cviků, které sval protahují, relaxují, posilují, palpace, záznam do dokumentace

Praxe – manuální techniky vleže na boku, MT na závěsu

 • m. quadratus lumborum
 • Cílená anatomická relaxační masáž s protažením svalu, nejčastější umístění TP, relaxace TP, manuální trakce páteře, PIR

Anatomie, palpace, relaxace, protažení, posílení, zřetězení

 • m. multifidus, bederní část
 • Anatomie, funkce, zapojení do svalových řetězců, ukázka cviků, které sval protahují, relaxují, posilují, palpace, záznam do dokumentace

Praxe – manuální techniky vleže na boku, MT na závěsu

 • m. mutifidus, bederní část
 • Cílená anatomická relaxační masáž s protažením svalu, nejčastější umístění TP, relaxace TP, manuální trakce páteře, cílená segmentová trakce, PIR

Opakování všech čtyř technik ve vzájemné návaznosti

 • m. iliocostalis, m. longissimus, m. quatratus lumborum, m. multifidus

Anatomie, palpace, relaxace, protažení, posílení, zřetězení

 • Flexory kyčle: m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, m. pectineus, m. adductor brevis a longus, m. gluteus medius přední část
 • Anatomie, funkce, zapojení do svalových řetězců, ukázka cviků, které sval protahují, relaxují, posilují, palpace, záznam do dokumentace

Praxe - manuální techniky vleže na boku, MT na závěsu

 • Flexory kyčle: m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, m. pectineus, m. adduktor brevis a longus, m. gluteus medius přední část
 • Cílená anatomická relaxační masáž s protažením svalu, relaxace TP, mobilizace pánve v SI kloubu a v symphyse směrem vzad a dolů (dorsocaudálně) se současnou trakcí bederní páteře, PIR

12,30 - 13,30 polední přestávka

3/ 13,30 – 15,00 praxe (2 vh)

Anatomie, palpace, relaxace, protažení, posílení, zřetězení

 • m. subclavius, m. pectoralis minor
 • Anatomie, funkce, zapojení do svalových řetězců, ukázka cviků, které sval protahují, relaxují, posilují, palpace, záznam do dokumentace

Praxe – manuální techniky vleže na boku

 • m. subclavis, m. pectoralis minor
 • Cílená anatomická relaxační masáž s protažením svalu, nejčastější umístění TP, relaxace TP, PIR, mobilizace lopatky vzad (dorsálně)

Anatomie, palpace, relaxace, protažení, posílení, zřetězení

 • m. serratus anterior
 • Anatomie, funkce, zapojení do svalových řetězců, ukázka cviků, které sval protahují, relaxují, posilují, palpace, záznam do dokumentace

Praxe – manuální techniky vleže na boku

 • m. serratus anterior
 • Cílená anatomická relaxační masáž s protažením svalu, nejčastější umístění TP, relaxace TP, PIR, mobilizace lopatky vzad, dolů a směrem ke středu (dorsomediocaudálně)

Anatomie, palpace, relaxace, protažení, posílení, zřetězení

 • m. semispinalis cervicis, m. semispinalis capitis, m. rectus capitis posterior major
 • Anatomie, funkce, zapojení do svalových řetězců, ukázka cviků, které sval protahují, relaxují, posilují, palpace, záznam do dokumentace

Praxe – manuální techniky vleže na boku

 • m. semispinalis cervicis, m. semispinalis capitis, m. rectus capitis posterior major
 • Cílená anatomická relaxační masáž s protažením svalu, nejčastější umístění TP, relaxace TP, PIR, mobilizace lopatky dorzálně a caudálně, manuální trakce krční páteře

Opakování

 • 4 techniky pro pletenec ramenní a krční páteř najednou ve vzájemné návaznosti
 • 4 techniky pro bederní páteř

15,00 -15,30 přestávka

4/ 15,30-17,00 praxe (2 vh)

 • 90 minut cvičení s mírně zvýšenou tepovou frekvencí s koordinační variantou pro pokročilé

***********

Domácí úkol

 • Naučit se vyšetřovat svalový a pohybový aparát v klidu a pohybu
 • Zaznamenat výsledky vyšetření do dokumentace
 • Vytvářet pohybový plán dle svalové analýzy
 • Přesně provádět manuální techniky pro relaxaci svalů

Výsledné programy

Preventivní:

 • Regenerační, preventivní masáž se svalovou relaxací
 • Stabilizační a mobilizační cvičení

Léčebné:

 • Relaxační léčebná masáž
 • Relaxační techniky měkkých tkání
 • Trakce páteře
 • Mobilizace páteře a velkých kloubů
 • LTV stabilizační a mobilizační cvičení
 • Cvičení na neurofyziologickém podkladě

Osnova - Kurz 1D

Cíl kurzu je:

 • Objasnit neurofyziologii svalových řetězců
 • Objasnit podstatu cvičení svalových řetězců na neurofyziologickém podkladě
 • Ukázat vliv funkce svalových řetězců na výživu a strukturu meziobratlového disku
 • Opakovat a prohloubit znalost zásad spirální stabilizace – aktivace spirálních svalových řetězců v pohybu
 • Upřesnit podstatu reciproční inhibice vertikálních řetězců aktivitou spirál
 • Upřesnit, které svaly svým napětím brání vzniku spirální stabilizace
 • Upřesnit, v kterých pozicích hlavy, lopatky, trupu, pánve, dolních končetin vzniká a nevzniká spirální stabilizace
 • Upřesnit, v kterých koordinačních vzorech vzniká a nevzniká spirální stabilizace
 • Analyzovat svalový aparát v klidu, záznam do dokumentace
 • Analyzovat svalový aparát v pohybu, záznam do dokumentace
 • Analyzovat rozsah pohybu, záznam do dokumentace
 • Práce na pohybovém aparátu dle klidové a pohybové analýzy – relaxace svalů v napětí, posílení svalů v oslabení, obnovení ztracené kloubní pohyblivosti, stabilizace hypermobilních oblastí
 • Uvolnit relaxačními technikami ty svaly, které brání vzniku spirální stabilizace
 • Prostředky k relaxaci patologického svalového napětí
  • Cílená anatomická relaxační masáž s protažením svalů
  • Fenomén uvolnění (release)
  • Masáž svalu relaxovaného v reciproční inhibici
  • PIR (postizometrická relaxace)
 • Obnovit pohybovým programem spirální stabilizaci páteře, která byla porušena
 • Aktivovat a posílit svaly oslabené, aktivace agonistů
 • Manuální trakce páteře
 • Mobilizace páteře a žeber
 • Stabilizace a mobilizace kloubů, posílení, protažení, stabilizace svalů funkčně spjatých s kloubem
 • Výuka popisné a funkční anatomie základních svalů (30 svalů)
 • Zařazení těchto svalů do stabilizačních řetězců

Praxe:

 • Palpace svalů a vyhodnocení jejich klidového tonu a zapojení při pohybu
 • Posílení svalů v oslabení
 • Protažení svalů v napětí pasivní technikou a aktivní technikou
 • Obnovení porušené funkce svalových řetězců

Náplň kurzu 1D

1/ 9,00-10,30 praxe – cvičení (2 vh)

Cvičení na hudbu ve skupině opakování

 • 11 základních cviků
 • 11 cviků se zdůrazněním protažení m. erector spinae - přední noha je na stepu
 • Cviky pro dolní končetiny
 • Cviky pomocné
  • Protažení svalů dolní končetiny a chodidla
  • Protažení svalů horní končetiny a ruky
  • Koordinace chůze

10,30 -11,00 přestávka

2/ 11,00-12,30 praxe (2 vh)

Anatomie, palpace, relaxace, protažení, posílení, zřetězení

 • m. erector spinae
 • Anatomie, funkce, zapojení do svalových řetězců, ukázka cviků, které sval protahují, relaxují, posilují, palpace, záznam do dokumentace
 • m. iliocostalis lumborum, anatomie, funkce, palpace, nejčastější lokalizace TP, relaxace TP, záznam do dokumentace

Praxe

 • Manuální techniky vleže na boku – opakování
 • Manuální techniky na závěsu
 • Aktivní manuální techniky při cvičení vsedě, cvik 6, cvik 2
 • m. iliocostalis lumborum
 • m. iliocostalis lumborum, thoracis, cervicis
 • m. longissimus thoracis, cervicis, capitis
 • m. spinalis – zařazení ho hlubokého vertikálního stabilizačního řetězce IP - iliopsoas
 • Cílená anatomická relaxační masáž s protažením svalu, relaxace TP, PIR, manuální trakce páteře

Anatomie, palpace, relaxace, protažení, posílení, zřetězení

 • m. longissimus thoracis
 • Anatomie, funkce, zapojení do svalových řetězců, ukázka cviků, které sval protahují, relaxují, posilují, palpace, záznam do dokumentace

Praxe - manuální techniky vleže na boku - opakování

 • Manuální techniky na závěsu
 • Aktivní manuální techniky při cvičení vsedě, cvik 6, cvik 2
 • m. longissimus thoracis
 • Cílená anatomická relaxační masáž s protažením svalu, nejčastější umístění TP, relaxace TP, manuální trakce páteře, PIR

Anatomie, palpace, relaxace, protažení, posílení, zřetězení

 • m. quadratus lumborum
 • Anatomie, funkce, zapojení do svalových řetězců, ukázka cviků, které sval protahují, relaxují, posilují, palpace, záznam do dokumentace

Praxe

 • Manuální techniky vleže na boku – opakování
 • Manuální techniky na závěsu
 • Aktivní manuální techniky při cvičení vsedě, vkleče, cvik 5
 • m. quadratus lumborum
 • Cílená anatomická relaxační masáž s protažením svalu, relaxace TP, PIR, manuální trakce páteře, palpace, záznam do dokumentace

Anatomie, palpace, relaxace, protažení, posílení, zřetězení

 • m. multifidus, bederní část
 • Anatomie, funkce, zapojení do svalových řetězců, ukázka cviků, které sval protahují, relaxují, posilují, palpace, záznam do dokumentace

Praxe

 • Manuální techniky vleže na boku – opakování
 • Manuální techniky na závěsu
 • Aktivní manuální techniky při cvičení vsedě, cvik 6, cvik 2
 • m. mutifidus, bederní část
 • Cílená anatomická relaxační masáž s protažením svalu, relaxace TP, PIR, trakce bederní páteře

Opakování všech tří technik ve vzájemné návaznosti

 • m. iliocostalis, m. quatratus lumborum, m. multifidus

Anatomie, palpace, relaxace, protažení, posílení, zřetězení

 • Flexory kyčle: m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, m. pectineus, m. adduktor brevis a longus, m. gluteus medius přední část
 • Anatomie, funkce, zapojení do svalových řetězců, ukázka cviků, které sval protahují, relaxují, posilují, palpace, záznam do dokumentace

Praxe

 • Manuální techniky vleže na boku – opakování
 • Manuální techniky na závěsu
 • Aktivní protažení při cvičení - cvik 4 s rotací, cvik 11
 • Flexory kyčle: m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, m. pectineus, m. adduktor brevis a longus, m. gluteus medius přední část
 • Cílená anatomická relaxační masáž s protažením svalu, relaxace TP, PIR, mobilizace lopatky vzad

12,30 - 13,30 polední přestávka

3/ 13,30 – 15,00 praxe (2 vh)

Anatomie, palpace, relaxace, protažení, posílení, zřetězení

 • m. subclavis, m. pectoralis minor
 • Anatomie, funkce, zapojení do svalových řetězců, ukázka cviků, které sval protahují, relaxují, posilují, palpace, záznam do dokumentace

Praxe

 • Manuální techniky vleže na boku – opakování
 • Aktivní manuální techniky při cvičení vsedě, cvik 1, 2, 3
 • m. subclavis, m. pectoralis minor
 • Cílená anatomická relaxační masáž s protažením svalu, relaxace TP, PIR, mobilizace lopatky vzad

Anatomie, palpace, relaxace, protažení, posílení, zřetězení

 • m. serratus anterior
 • Anatomie, funkce, zapojení do svalových řetězců, ukázka cviků, které sval protahují, relaxují, posilují, palpace, záznam do dokumentace

Praxe

 • Manuální techniky vleže na boku – opakování
 • Aktivní manuální techniky při cvičení vsedě, cvik 2
 • m. serratus anterior
 • Cílená anatomická relaxační masáž s protažením svalu, relaxace TP, PIR, mobilizace lopatky dorzálně, mediálně a caudálně

Anatomie, palpace, relaxace, protažení, posílení, zřetězení

 • m. semispinalis cervicis, m. semispinalis capitis, m. rectus capitis posterior major
 • Anatomie, funkce, zapojení do svalových řetězců, ukázka cviků, které sval protahují, relaxují, posilují, palpace, záznam do dokumentace

Praxe

 • Manuální techniky vleže na boku – opakování
 • Manuální techniky na závěsu
 • Aktivní manuální techniky při cvičení vsedě, cvik 2, 1, 6
 • m. semispinalis cervicis, m. semispinalis capitis, m. rectus capitis posterior major
 • Cílená anatomická relaxační masáž s protažením svalu, relaxace TP, PIR, mobilizace lopatky dorzálně a caudálně, manuální trakce krční páteře

Opakování technik vleže na boku

 • 4 techniky pro pletenec ramenní a krční páteř najednou ve vzájemné návaznosti
 • 4 techniky pro bederní páteř

15,00 -15,30 přestávka

4/ 15,30-17,00 praxe (2 vh)

 • 90 minut cvičení s mírně zvýšenou tepovou frekvencí s koordinační variantou pro pokročilé, cviky na jedné dolní končetině uplatnění senzomotoriky

***********

Domácí úkol

 • Naučit vyšetřovat svalový a pohybový aparát v klidu a pohybu
 • Zaznamenat výsledky vyšetření do dokumentace
 • Vytvářet pohybový plán dle svalové analýzy
 • Přesně provádět manuální techniky pro relaxaci svalů

Výsledné programy

Preventivní:

 • Regenerační, preventivní masáž se svalovou relaxací
 • PIR techniky
 • Stabilizační a mobilizační cvičení

Léčebné:

 • Relaxační léčebná masáž
 • Relaxační techniky měkkých tkání, release fenomén, PIR
 • Trakce páteře
 • Mobilizace páteře a velkých kloubů
 • LTV stabilizační a mobilizační cvičení
 • Cvičení na neurofyziologickém podkladě
 • Edukace člena rodiny

Upozornění!

Veškeré termíny naleznete v našem kalendáři.